Yleiset palvelut

 • Tekniset selvitykset, esimerkiksi:
 • Formaatio ja topografia ja niiden vaikutus painettavuuteen ja visuaaliseen vaikutelmaan
 • Lujuudet, elastisuus, ajettavuus
 • Pohjarainan vaikutus päällysteen peittävyyteen ja päällystetyn tuotteen ominaisuuksiin
 • Monikerrosrakenteet ja niiden optimointi
 • Kuitulähteiden vaihtoselvitykset
 • Lajinvaihtoselvitykset
 • Tutkimuksen tuki
  • metodit, mittaukset, analytiikka
  • erityisesti pilottiajojen hyödyntäminen
 • Koulutuspalvelut
 • Aivoriihet ja muut ohjatut ideointiryhmätyöt
 • Puolueettomat asiantuntijalausunnot
 • Ammattilaistyövoiman välitys

Näitä et saa muualta

 • Ainoalaatuiset palvelutuotteemme:
 • OPD Analysis  –tuoteperhe tasopoikkeama-ongelmien (kupruilu, aaltoilu, fluting, käyristymä) selvitykseen
 • OPD Benchmark – ongelman luonne ja vakavuus
 • OPD Structure – rakenteelliset vai muut syyt
 • OPD Process Audit – riskitekijöiden kartoitus prosessista
 • OPD Measurement – mittaus ja seuranta
 • Z-Strength Audit - paperin tai kartongin z-lujuuden erikoisanalyysi
 • Monikerrostuotteen taivutusjäykkyyden mallinnuspalvelu
 • Visuaalisien arviointien raati eri menetelmin mm. painojäljen laadun tai tasopoikkeamien kvantifiointiin
 • (muita palvelutuotteita tulossa)